Blog List View

淮南子·时则训 

2015-04-20 08:56:17
1455 次阅读

本帖最后由 iStar 于 2015-4-23 19:31 编辑

孟春之月,招摇指寅,昏参中,旦尾中。
仲春之月,招摇指卯,昏弧中,旦建星中。
季春之月,招摇指辰,昏七星中,旦牵牛中。
孟夏之月,招摇指巳,昏翼中,旦婺女中。
仲夏之月,招摇指午,昏亢中,旦危中。
季夏之月,招摇指未,昏心中,旦奎中。
孟秋之月,招摇指申,昏斗中,旦毕中。
仲秋之月,招摇指酉,昏牵牛中,旦觜巂中。
季秋之月,招摇指戌,昏虚中,旦柳中。
孟冬之月,招摇指亥,昏危中,旦七星中。
仲冬之月,招摇指子,昏壁中,旦轸中。
季冬之月,招摇指丑,昏娄中,旦氏中。

发表评论

相关讨论